ऐतिहासिक उद्धरण: AFN - CZK

DateValue
19 जून 20211 AFN = 0.275 CZK
18 जून 20211 AFN = 0.274 CZK
17 जून 20211 AFN = 0.272 CZK
16 जून 20211 AFN = 0.269 CZK
15 जून 20211 AFN = 0.268 CZK
14 जून 20211 AFN = 0.269 CZK
11 जून 20211 AFN = 0.267 CZK
10 जून 20211 AFN = 0.267 CZK
09 जून 20211 AFN = 0.268 CZK
08 जून 20211 AFN = 0.267 CZK
07 जून 20211 AFN = 0.267 CZK
04 जून 20211 AFN = 0.269 CZK
03 जून 20211 AFN = 0.267 CZK
02 जून 20211 AFN = 0.266 CZK
01 जून 20211 AFN = 0.268 CZK
31 मई 20211 AFN = 0.268 CZK
28 मई 20211 AFN = 0.268 CZK
27 मई 20211 AFN = 0.267 CZK
26 मई 20211 AFN = 0.264 CZK
25 मई 20211 AFN = 0.266 CZK
24 मई 20211 AFN = 0.27 CZK
21 मई 20211 AFN = 0.269 CZK
20 मई 20211 AFN = 0.271 CZK
19 मई 20211 AFN = 0.269 CZK
18 मई 20211 AFN = 0.271 CZK
17 मई 20211 AFN = 0.271 CZK
14 मई 20211 AFN = 0.274 CZK
13 मई 20211 AFN = 0.275 CZK
12 मई 20211 AFN = 0.27 CZK
11 मई 20211 AFN = 0.273 CZK
10 मई 20211 AFN = 0.277 CZK
07 मई 20211 AFN = 0.275 CZK
06 मई 20211 AFN = 0.278 CZK
05 मई 20211 AFN = 0.278 CZK
04 मई 20211 AFN = 0.276 CZK
03 मई 20211 AFN = 0.279 CZK
30 अप्रैल 20211 AFN = 0.275 CZK
29 अप्रैल 20211 AFN = 0.275 CZK
28 अप्रैल 20211 AFN = 0.278 CZK
27 अप्रैल 20211 AFN = 0.277 CZK
26 अप्रैल 20211 AFN = 0.276 CZK
23 अप्रैल 20211 AFN = 0.278 CZK
22 अप्रैल 20211 AFN = 0.277 CZK
21 अप्रैल 20211 AFN = 0.278 CZK
20 अप्रैल 20211 AFN = 0.278 CZK
19 अप्रैल 20211 AFN = 0.282 CZK
16 अप्रैल 20211 AFN = 0.28 CZK
15 अप्रैल 20211 AFN = 0.279 CZK
14 अप्रैल 20211 AFN = 0.28 CZK
13 अप्रैल 20211 AFN = 0.282 CZK