ऐतिहासिक उद्धरण: BGN - NZD

DateValue
03 अप्रैल 20201 BGN = 0.939 NZD
02 अप्रैल 20201 BGN = 0.947 NZD
01 अप्रैल 20201 BGN = 0.951 NZD
31 मार्च 20201 BGN = 0.943 NZD
30 मार्च 20201 BGN = 0.943 NZD
27 मार्च 20201 BGN = 0.949 NZD
26 मार्च 20201 BGN = 0.963 NZD
25 मार्च 20201 BGN = 0.952 NZD
24 मार्च 20201 BGN = 0.962 NZD
23 मार्च 20201 BGN = 0.978 NZD
20 मार्च 20201 BGN = 0.964 NZD
19 मार्च 20201 BGN = 0.984 NZD
18 मार्च 20201 BGN = 0.952 NZD
17 मार्च 20201 BGN = 0.95 NZD
16 मार्च 20201 BGN = 0.939 NZD
13 मार्च 20201 BGN = 0.941 NZD
12 मार्च 20201 BGN = 0.923 NZD
11 मार्च 20201 BGN = 0.925 NZD
10 मार्च 20201 BGN = 0.922 NZD
09 मार्च 20201 BGN = 0.919 NZD
06 मार्च 20201 BGN = 0.914 NZD
05 मार्च 20201 BGN = 0.907 NZD
04 मार्च 20201 BGN = 0.916 NZD
03 मार्च 20201 BGN = 0.914 NZD
02 मार्च 20201 BGN = 0.91 NZD
28 फरवरी 20201 BGN = 0.896 NZD
27 फरवरी 20201 BGN = 0.89 NZD
26 फरवरी 20201 BGN = 0.885 NZD
25 फरवरी 20201 BGN = 0.88 NZD
24 फरवरी 20201 BGN = 0.882 NZD
21 फरवरी 20201 BGN = 0.876 NZD
20 फरवरी 20201 BGN = 0.87 NZD
19 फरवरी 20201 BGN = 0.868 NZD
18 फरवरी 20201 BGN = 0.864 NZD
17 फरवरी 20201 BGN = 0.864 NZD
14 फरवरी 20201 BGN = 0.865 NZD
13 फरवरी 20201 BGN = 0.867 NZD
12 फरवरी 20201 BGN = 0.876 NZD
11 फरवरी 20201 BGN = 0.877 NZD
10 फरवरी 20201 BGN = 0.88 NZD
07 फरवरी 20201 BGN = 0.874 NZD
06 फरवरी 20201 BGN = 0.873 NZD
05 फरवरी 20201 BGN = 0.875 NZD
04 फरवरी 20201 BGN = 0.879 NZD
03 फरवरी 20201 BGN = 0.883 NZD
31 जनवरी 20201 BGN = 0.875 NZD
30 जनवरी 20201 BGN = 0.868 NZD
29 जनवरी 20201 BGN = 0.867 NZD
28 जनवरी 20201 BGN = 0.866 NZD
27 जनवरी 20201 BGN = 0.863 NZD