ऐतिहासिक उद्धरण: BTC - PYG

DateValue
15 जनवरी 20211 BTC = 250889630.37 PYG
14 जनवरी 20211 BTC = 261297701.15 PYG
13 जनवरी 20211 BTC = 251680736.3 PYG
12 जनवरी 20211 BTC = 233582755.17 PYG
11 जनवरी 20211 BTC = 241647495.71 PYG
08 जनवरी 20211 BTC = 269538008 PYG
07 जनवरी 20211 BTC = 270748808.8 PYG
06 जनवरी 20211 BTC = 252614077.04 PYG
05 जनवरी 20211 BTC = 234757930.34 PYG
04 जनवरी 20211 BTC = 220792574.84 PYG
01 जनवरी 20211 BTC = 200277947.06 PYG
31 दिसम्बर 20201 BTC = 197922061.76 PYG
30 दिसम्बर 20201 BTC = 189327999.43 PYG
29 दिसम्बर 20201 BTC = 180138922.7 PYG
28 दिसम्बर 20201 BTC = 182447569.19 PYG
25 दिसम्बर 20201 BTC = 164609994.39 PYG
24 दिसम्बर 20201 BTC = 158873337.62 PYG
23 दिसम्बर 20201 BTC = 157237906.51 PYG
22 दिसम्बर 20201 BTC = 162663574.29 PYG
21 दिसम्बर 20201 BTC = 156309315 PYG
18 दिसम्बर 20201 BTC = 159823492.09 PYG
17 दिसम्बर 20201 BTC = 156403631.14 PYG
16 दिसम्बर 20201 BTC = 146679573.19 PYG
15 दिसम्बर 20201 BTC = 132600191.54 PYG
14 दिसम्बर 20201 BTC = 133215191.15 PYG
11 दिसम्बर 20201 BTC = 125967817.82 PYG
10 दिसम्बर 20201 BTC = 128277407.04 PYG
04 दिसम्बर 20201 BTC = 130670189.06 PYG
03 दिसम्बर 20201 BTC = 135979808.24 PYG
02 दिसम्बर 20201 BTC = 133264808.08 PYG
01 दिसम्बर 20201 BTC = 130988493.21 PYG
30 नवम्बर 20201 BTC = 136056468.24 PYG
28 नवम्बर 20201 BTC = 120726809.59 PYG
27 नवम्बर 20201 BTC = 119655517.59 PYG
26 नवम्बर 20201 BTC = 119586720.52 PYG
25 नवम्बर 20201 BTC = 130659060 PYG
24 नवम्बर 20201 BTC = 133230581.35 PYG
23 नवम्बर 20201 BTC = 128314444.07 PYG
22 नवम्बर 20201 BTC = 130893471.65 PYG
21 नवम्बर 20201 BTC = 130775628.48 PYG
20 नवम्बर 20201 BTC = 128264630.37 PYG
19 नवम्बर 20201 BTC = 123779462.5 PYG
18 नवम्बर 20201 BTC = 123602504.11 PYG
17 नवम्बर 20201 BTC = 121370528.42 PYG
16 नवम्बर 20201 BTC = 115426831 PYG
15 नवम्बर 20201 BTC = 112007186.31 PYG
14 नवम्बर 20201 BTC = 112472578.93 PYG
13 नवम्बर 20201 BTC = 113465083.93 PYG
12 नवम्बर 20201 BTC = 113331807.05 PYG
11 नवम्बर 20201 BTC = 108043121.41 PYG