ऐतिहासिक उद्धरण: BTC - UAH

DateValue
15 जनवरी 20211 BTC = 967275.86 UAH
14 जनवरी 20211 BTC = 1066065.38 UAH
13 जनवरी 20211 BTC = 1028977.78 UAH
12 जनवरी 20211 BTC = 962782.76 UAH
11 जनवरी 20211 BTC = 1003078.57 UAH
08 जनवरी 20211 BTC = 1121364 UAH
07 जनवरी 20211 BTC = 1120244 UAH
06 जनवरी 20211 BTC = 1040537.04 UAH
05 जनवरी 20211 BTC = 971941.38 UAH
04 जनवरी 20211 BTC = 910632.26 UAH
01 जनवरी 20211 BTC = 826023.53 UAH
31 दिसम्बर 20201 BTC = 826329.41 UAH
30 दिसम्बर 20201 BTC = 798434.29 UAH
29 दिसम्बर 20201 BTC = 759845.95 UAH
28 दिसम्बर 20201 BTC = 760518.92 UAH
25 दिसम्बर 20201 BTC = 686148.78 UAH
24 दिसम्बर 20201 BTC = 671661.9 UAH
23 दिसम्बर 20201 BTC = 654560.47 UAH
22 दिसम्बर 20201 BTC = 663621.43 UAH
21 दिसम्बर 20201 BTC = 628550 UAH
18 दिसम्बर 20201 BTC = 642079.07 UAH
17 दिसम्बर 20201 BTC = 626563.64 UAH
16 दिसम्बर 20201 BTC = 585263.83 UAH
15 दिसम्बर 20201 BTC = 531001.92 UAH
14 दिसम्बर 20201 BTC = 533030.77 UAH
11 दिसम्बर 20201 BTC = 506292.73 UAH
10 दिसम्बर 20201 BTC = 515661.11 UAH
04 दिसम्बर 20201 BTC = 529915.09 UAH
03 दिसम्बर 20201 BTC = 552703.92 UAH
02 दिसम्बर 20201 BTC = 544682.69 UAH
01 दिसम्बर 20201 BTC = 533020.75 UAH
30 नवम्बर 20201 BTC = 554023.53 UAH
28 नवम्बर 20201 BTC = 486971.56 UAH
27 नवम्बर 20201 BTC = 486098.28 UAH
26 नवम्बर 20201 BTC = 485344.83 UAH
25 नवम्बर 20201 BTC = 530458.49 UAH
24 नवम्बर 20201 BTC = 541192.31 UAH
23 नवम्बर 20201 BTC = 520579.63 UAH
22 नवम्बर 20201 BTC = 525631.76 UAH
21 नवम्बर 20201 BTC = 525158.53 UAH
20 नवम्बर 20201 BTC = 520266.67 UAH
19 नवम्बर 20201 BTC = 498303.57 UAH
18 नवम्बर 20201 BTC = 497789.29 UAH
17 नवम्बर 20201 BTC = 487980.7 UAH
16 नवम्बर 20201 BTC = 464643.33 UAH
15 नवम्बर 20201 BTC = 449064.56 UAH
14 नवम्बर 20201 BTC = 450930.43 UAH
13 नवम्बर 20201 BTC = 458303.28 UAH
12 नवम्बर 20201 BTC = 457849.18 UAH
11 नवम्बर 20201 BTC = 435375 UAH