ऐतिहासिक उद्धरण: CHF - SVC

DateValue
10 सितम्बर 20221 CHF = 9.11 SVC
09 सितम्बर 20221 CHF = 8.78 SVC
08 सितम्बर 20221 CHF = 8.71 SVC
07 सितम्बर 20221 CHF = 8.64 SVC
06 सितम्बर 20221 CHF = 8.7 SVC
05 सितम्बर 20221 CHF = 8.66 SVC
04 सितम्बर 20221 CHF = 8.91 SVC
03 सितम्बर 20221 CHF = 8.92 SVC
02 सितम्बर 20221 CHF = 8.68 SVC
01 सितम्बर 20221 CHF = 8.68 SVC
31 अगस्त 20221 CHF = 8.73 SVC
30 अगस्त 20221 CHF = 8.8 SVC
29 अगस्त 20221 CHF = 8.83 SVC
28 अगस्त 20221 CHF = 9.05 SVC
26 अगस्त 20221 CHF = 8.82 SVC
25 अगस्त 20221 CHF = 8.8 SVC
24 अगस्त 20221 CHF = 8.82 SVC
23 अगस्त 20221 CHF = 8.82 SVC
22 अगस्त 20221 CHF = 8.89 SVC
21 अगस्त 20221 CHF = 9.13 SVC
20 अगस्त 20221 CHF = 9.12 SVC
19 अगस्त 20221 CHF = 8.9 SVC
18 अगस्त 20221 CHF = 8.96 SVC
17 अगस्त 20221 CHF = 8.96 SVC
16 अगस्त 20221 CHF = 9 SVC
15 अगस्त 20221 CHF = 9.04 SVC
14 अगस्त 20221 CHF = 9.29 SVC
12 अगस्त 20221 CHF = 9.05 SVC
11 अगस्त 20221 CHF = 9.04 SVC
10 अगस्त 20221 CHF = 8.92 SVC
09 अगस्त 20221 CHF = 8.91 SVC
08 अगस्त 20221 CHF = 8.9 SVC
07 अगस्त 20221 CHF = 9.11 SVC
06 अगस्त 20221 CHF = 9.1 SVC
05 अगस्त 20221 CHF = 8.94 SVC
04 अगस्त 20221 CHF = 8.85 SVC
03 अगस्त 20221 CHF = 8.88 SVC
02 अगस्त 20221 CHF = 8.97 SVC
01 अगस्त 20221 CHF = 8.95 SVC
31 जुलाई 20221 CHF = 9.18 SVC
29 जुलाई 20221 CHF = 8.92 SVC
28 जुलाई 20221 CHF = 8.87 SVC
27 जुलाई 20221 CHF = 8.85 SVC
26 जुलाई 20221 CHF = 8.83 SVC
25 जुलाई 20221 CHF = 8.8 SVC
24 जुलाई 20221 CHF = 9.1 SVC
22 जुलाई 20221 CHF = 8.81 SVC
21 जुलाई 20221 CHF = 8.76 SVC
20 जुलाई 20221 CHF = 8.79 SVC
19 जुलाई 20221 CHF = 8.71 SVC