ऐतिहासिक उद्धरण: NZD - BGN

DateValue
06 अप्रैल 20201 NZD = 1.08 BGN
03 अप्रैल 20201 NZD = 1.07 BGN
02 अप्रैल 20201 NZD = 1.06 BGN
01 अप्रैल 20201 NZD = 1.05 BGN
31 मार्च 20201 NZD = 1.06 BGN
30 मार्च 20201 NZD = 1.06 BGN
27 मार्च 20201 NZD = 1.05 BGN
26 मार्च 20201 NZD = 1.04 BGN
25 मार्च 20201 NZD = 1.05 BGN
24 मार्च 20201 NZD = 1.04 BGN
23 मार्च 20201 NZD = 1.02 BGN
20 मार्च 20201 NZD = 1.04 BGN
19 मार्च 20201 NZD = 1.02 BGN
18 मार्च 20201 NZD = 1.05 BGN
17 मार्च 20201 NZD = 1.05 BGN
16 मार्च 20201 NZD = 1.07 BGN
13 मार्च 20201 NZD = 1.06 BGN
12 मार्च 20201 NZD = 1.08 BGN
11 मार्च 20201 NZD = 1.08 BGN
10 मार्च 20201 NZD = 1.08 BGN
09 मार्च 20201 NZD = 1.09 BGN
06 मार्च 20201 NZD = 1.09 BGN
05 मार्च 20201 NZD = 1.1 BGN
04 मार्च 20201 NZD = 1.09 BGN
03 मार्च 20201 NZD = 1.09 BGN
02 मार्च 20201 NZD = 1.1 BGN
28 फरवरी 20201 NZD = 1.12 BGN
27 फरवरी 20201 NZD = 1.12 BGN
26 फरवरी 20201 NZD = 1.13 BGN
25 फरवरी 20201 NZD = 1.14 BGN
24 फरवरी 20201 NZD = 1.13 BGN
21 फरवरी 20201 NZD = 1.14 BGN
20 फरवरी 20201 NZD = 1.15 BGN
19 फरवरी 20201 NZD = 1.15 BGN
18 फरवरी 20201 NZD = 1.16 BGN
17 फरवरी 20201 NZD = 1.16 BGN
14 फरवरी 20201 NZD = 1.16 BGN
13 फरवरी 20201 NZD = 1.15 BGN
12 फरवरी 20201 NZD = 1.14 BGN
11 फरवरी 20201 NZD = 1.14 BGN
10 फरवरी 20201 NZD = 1.14 BGN
07 फरवरी 20201 NZD = 1.14 BGN
06 फरवरी 20201 NZD = 1.15 BGN
05 फरवरी 20201 NZD = 1.14 BGN
04 फरवरी 20201 NZD = 1.14 BGN
03 फरवरी 20201 NZD = 1.13 BGN
31 जनवरी 20201 NZD = 1.14 BGN
30 जनवरी 20201 NZD = 1.15 BGN
29 जनवरी 20201 NZD = 1.15 BGN
28 जनवरी 20201 NZD = 1.16 BGN