ऐतिहासिक उद्धरण: SVC - KMF

DateValue
22 जनवरी 20211 SVC = 46.3 KMF
21 जनवरी 20211 SVC = 47.52 KMF
20 जनवरी 20211 SVC = 47.4 KMF
19 जनवरी 20211 SVC = 47.58 KMF
18 जनवरी 20211 SVC = 47.16 KMF
15 जनवरी 20211 SVC = 47.34 KMF
14 जनवरी 20211 SVC = 47.32 KMF
13 जनवरी 20211 SVC = 47.2 KMF
12 जनवरी 20211 SVC = 47.31 KMF
11 जनवरी 20211 SVC = 46.89 KMF
08 जनवरी 20211 SVC = 46.9 KMF
07 जनवरी 20211 SVC = 46.75 KMF
06 जनवरी 20211 SVC = 46.78 KMF
05 जनवरी 20211 SVC = 46.99 KMF
04 जनवरी 20211 SVC = 46.82 KMF
01 जनवरी 20211 SVC = 46.78 KMF
31 दिसम्बर 20201 SVC = 46.77 KMF
30 दिसम्बर 20201 SVC = 46.96 KMF
29 दिसम्बर 20201 SVC = 47.03 KMF
28 दिसम्बर 20201 SVC = 47.17 KMF
25 दिसम्बर 20201 SVC = 47.15 KMF
24 दिसम्बर 20201 SVC = 47.16 KMF
23 दिसम्बर 20201 SVC = 47.22 KMF
22 दिसम्बर 20201 SVC = 47.05 KMF
21 दिसम्बर 20201 SVC = 47.02 KMF
18 दिसम्बर 20201 SVC = 46.88 KMF
17 दिसम्बर 20201 SVC = 47.15 KMF
16 दिसम्बर 20201 SVC = 47.33 KMF
15 दिसम्बर 20201 SVC = 47.38 KMF
14 दिसम्बर 20201 SVC = 47.48 KMF
11 दिसम्बर 20201 SVC = 47.42 KMF
10 दिसम्बर 20201 SVC = 47.63 KMF
09 दिसम्बर 20201 SVC = 47.52 KMF
08 दिसम्बर 20201 SVC = 47.5 KMF
07 दिसम्बर 20201 SVC = 47.34 KMF
04 दिसम्बर 20201 SVC = 47.38 KMF
03 दिसम्बर 20201 SVC = 47.46 KMF
02 दिसम्बर 20201 SVC = 47.76 KMF
01 दिसम्बर 20201 SVC = 48.15 KMF
30 नवम्बर 20201 SVC = 48.14 KMF
28 नवम्बर 20201 SVC = 47.11 KMF
27 नवम्बर 20201 SVC = 48.34 KMF
26 नवम्बर 20201 SVC = 48.49 KMF
25 नवम्बर 20201 SVC = 48.49 KMF
24 नवम्बर 20201 SVC = 48.71 KMF
23 नवम्बर 20201 SVC = 48.54 KMF
22 नवम्बर 20201 SVC = 47.37 KMF
21 नवम्बर 20201 SVC = 47.37 KMF
20 नवम्बर 20201 SVC = 48.49 KMF
19 नवम्बर 20201 SVC = 48.49 KMF