ऐतिहासिक उद्धरण: CVE - PKR

DateValue
03 अप्रैल 20201 CVE = 1.63 PKR
02 अप्रैल 20201 CVE = 1.64 PKR
01 अप्रैल 20201 CVE = 1.65 PKR
31 मार्च 20201 CVE = 1.66 PKR
30 मार्च 20201 CVE = 1.63 PKR
29 मार्च 20201 CVE = 1.69 PKR
27 मार्च 20201 CVE = 1.63 PKR
26 मार्च 20201 CVE = 1.58 PKR
25 मार्च 20201 CVE = 1.55 PKR
24 मार्च 20201 CVE = 1.54 PKR
23 मार्च 20201 CVE = 1.54 PKR
22 मार्च 20201 CVE = 1.54 PKR
21 मार्च 20201 CVE = 1.54 PKR
20 मार्च 20201 CVE = 1.53 PKR
19 मार्च 20201 CVE = 1.57 PKR
18 मार्च 20201 CVE = 1.58 PKR
17 मार्च 20201 CVE = 1.6 PKR
16 मार्च 20201 CVE = 1.57 PKR
15 मार्च 20201 CVE = 1.6 PKR
13 मार्च 20201 CVE = 1.63 PKR
12 मार्च 20201 CVE = 1.61 PKR
11 मार्च 20201 CVE = 1.61 PKR
10 मार्च 20201 CVE = 1.61 PKR
09 मार्च 20201 CVE = 1.56 PKR
08 मार्च 20201 CVE = 1.58 PKR
07 मार्च 20201 CVE = 1.58 PKR
06 मार्च 20201 CVE = 1.56 PKR
05 मार्च 20201 CVE = 1.55 PKR
04 मार्च 20201 CVE = 1.56 PKR
03 मार्च 20201 CVE = 1.53 PKR
02 मार्च 20201 CVE = 1.53 PKR
01 मार्च 20201 CVE = 1.54 PKR
28 फरवरी 20201 CVE = 1.53 PKR
27 फरवरी 20201 CVE = 1.52 PKR
26 फरवरी 20201 CVE = 1.52 PKR
25 फरवरी 20201 CVE = 1.52 PKR
24 फरवरी 20201 CVE = 1.51 PKR
23 फरवरी 20201 CVE = 1.52 PKR
21 फरवरी 20201 CVE = 1.51 PKR
20 फरवरी 20201 CVE = 1.5 PKR
19 फरवरी 20201 CVE = 1.51 PKR
18 फरवरी 20201 CVE = 1.51 PKR
17 फरवरी 20201 CVE = 1.51 PKR
16 फरवरी 20201 CVE = 1.52 PKR
14 फरवरी 20201 CVE = 1.51 PKR
13 फरवरी 20201 CVE = 1.51 PKR
12 फरवरी 20201 CVE = 1.52 PKR
11 फरवरी 20201 CVE = 1.53 PKR
10 फरवरी 20201 CVE = 1.53 PKR
09 फरवरी 20201 CVE = 1.53 PKR