ऐतिहासिक उद्धरण: CVE - PKR

DateValue
02 मार्च 20211 CVE = 1.72 PKR
01 मार्च 20211 CVE = 1.72 PKR
28 फरवरी 20211 CVE = 1.74 PKR
26 फरवरी 20211 CVE = 1.74 PKR
25 फरवरी 20211 CVE = 1.74 PKR
24 फरवरी 20211 CVE = 1.75 PKR
23 फरवरी 20211 CVE = 1.75 PKR
22 फरवरी 20211 CVE = 1.74 PKR
21 फरवरी 20211 CVE = 1.73 PKR
19 फरवरी 20211 CVE = 1.74 PKR
18 फरवरी 20211 CVE = 1.73 PKR
17 फरवरी 20211 CVE = 1.75 PKR
16 फरवरी 20211 CVE = 1.74 PKR
15 फरवरी 20211 CVE = 1.74 PKR
14 फरवरी 20211 CVE = 1.74 PKR
12 फरवरी 20211 CVE = 1.75 PKR
11 फरवरी 20211 CVE = 1.75 PKR
10 फरवरी 20211 CVE = 1.75 PKR
09 फरवरी 20211 CVE = 1.75 PKR
08 फरवरी 20211 CVE = 1.74 PKR
05 फरवरी 20211 CVE = 1.73 PKR
04 फरवरी 20211 CVE = 1.74 PKR
03 फरवरी 20211 CVE = 1.75 PKR
02 फरवरी 20211 CVE = 1.75 PKR
01 फरवरी 20211 CVE = 1.75 PKR
29 जनवरी 20211 CVE = 1.76 PKR
28 जनवरी 20211 CVE = 1.76 PKR
27 जनवरी 20211 CVE = 1.77 PKR
26 जनवरी 20211 CVE = 1.76 PKR
25 जनवरी 20211 CVE = 1.77 PKR
22 जनवरी 20211 CVE = 1.77 PKR
21 जनवरी 20211 CVE = 1.76 PKR
20 जनवरी 20211 CVE = 1.76 PKR
19 जनवरी 20211 CVE = 1.74 PKR
18 जनवरी 20211 CVE = 1.75 PKR
15 जनवरी 20211 CVE = 1.76 PKR
14 जनवरी 20211 CVE = 1.76 PKR
13 जनवरी 20211 CVE = 1.77 PKR
12 जनवरी 20211 CVE = 1.76 PKR
11 जनवरी 20211 CVE = 1.77 PKR
08 जनवरी 20211 CVE = 1.78 PKR
07 जनवरी 20211 CVE = 1.78 PKR
06 जनवरी 20211 CVE = 1.78 PKR
05 जनवरी 20211 CVE = 1.78 PKR
04 जनवरी 20211 CVE = 1.77 PKR
01 जनवरी 20211 CVE = 1.77 PKR
31 दिसम्बर 20201 CVE = 1.79 PKR
30 दिसम्बर 20201 CVE = 1.78 PKR
29 दिसम्बर 20201 CVE = 1.78 PKR
28 दिसम्बर 20201 CVE = 1.76 PKR