ऐतिहासिक उद्धरण: CHF - LSL

DateValue
15 जनवरी 20211 CHF = 17.15 LSL
14 जनवरी 20211 CHF = 17.16 LSL
13 जनवरी 20211 CHF = 17.32 LSL
12 जनवरी 20211 CHF = 17.4 LSL
11 जनवरी 20211 CHF = 17.24 LSL
08 जनवरी 20211 CHF = 16.99 LSL
07 जनवरी 20211 CHF = 16.72 LSL
06 जनवरी 20211 CHF = 16.72 LSL
05 जनवरी 20211 CHF = 16.56 LSL
04 जनवरी 20211 CHF = 16.62 LSL
01 जनवरी 20211 CHF = 16.28 LSL
31 दिसम्बर 20201 CHF = 16.58 LSL
30 दिसम्बर 20201 CHF = 16.64 LSL
29 दिसम्बर 20201 CHF = 16.47 LSL
28 दिसम्बर 20201 CHF = 16.42 LSL
25 दिसम्बर 20201 CHF = 16.37 LSL
24 दिसम्बर 20201 CHF = 16.42 LSL
23 दिसम्बर 20201 CHF = 16.5 LSL
22 दिसम्बर 20201 CHF = 16.41 LSL
21 दिसम्बर 20201 CHF = 16.41 LSL
18 दिसम्बर 20201 CHF = 16.55 LSL
17 दिसम्बर 20201 CHF = 16.79 LSL
16 दिसम्बर 20201 CHF = 16.99 LSL
15 दिसम्बर 20201 CHF = 16.96 LSL
14 दिसम्बर 20201 CHF = 17.03 LSL
11 दिसम्बर 20201 CHF = 16.96 LSL
10 दिसम्बर 20201 CHF = 16.81 LSL
09 दिसम्बर 20201 CHF = 16.88 LSL
08 दिसम्बर 20201 CHF = 16.99 LSL
07 दिसम्बर 20201 CHF = 17 LSL
04 दिसम्बर 20201 CHF = 17.01 LSL
03 दिसम्बर 20201 CHF = 17.07 LSL
02 दिसम्बर 20201 CHF = 16.98 LSL
01 दिसम्बर 20201 CHF = 17 LSL
30 नवम्बर 20201 CHF = 16.87 LSL
27 नवम्बर 20201 CHF = 16.85 LSL
26 नवम्बर 20201 CHF = 16.87 LSL
25 नवम्बर 20201 CHF = 16.82 LSL
24 नवम्बर 20201 CHF = 16.9 LSL
23 नवम्बर 20201 CHF = 16.81 LSL
20 नवम्बर 20201 CHF = 16.91 LSL
19 नवम्बर 20201 CHF = 16.89 LSL
18 नवम्बर 20201 CHF = 16.89 LSL
17 नवम्बर 20201 CHF = 16.79 LSL
16 नवम्बर 20201 CHF = 16.99 LSL
13 नवम्बर 20201 CHF = 16.99 LSL
12 नवम्बर 20201 CHF = 16.74 LSL
11 नवम्बर 20201 CHF = 16.77 LSL
10 नवम्बर 20201 CHF = 16.81 LSL
09 नवम्बर 20201 CHF = 17.41 LSL