ऐतिहासिक उद्धरण: CNY - EUR

DateValue
09 सितम्बर 20221 CNY = 0.143 EUR
08 सितम्बर 20221 CNY = 0.144 EUR
07 सितम्बर 20221 CNY = 0.145 EUR
06 सितम्बर 20221 CNY = 0.145 EUR
05 सितम्बर 20221 CNY = 0.146 EUR
04 सितम्बर 20221 CNY = 0.146 EUR
03 सितम्बर 20221 CNY = 0.146 EUR
02 सितम्बर 20221 CNY = 0.146 EUR
01 सितम्बर 20221 CNY = 0.145 EUR
31 अगस्त 20221 CNY = 0.144 EUR
30 अगस्त 20221 CNY = 0.145 EUR
29 अगस्त 20221 CNY = 0.146 EUR
28 अगस्त 20221 CNY = 0.146 EUR
26 अगस्त 20221 CNY = 0.146 EUR
25 अगस्त 20221 CNY = 0.146 EUR
24 अगस्त 20221 CNY = 0.147 EUR
23 अगस्त 20221 CNY = 0.147 EUR
22 अगस्त 20221 CNY = 0.146 EUR
21 अगस्त 20221 CNY = 0.146 EUR
20 अगस्त 20221 CNY = 0.146 EUR
19 अगस्त 20221 CNY = 0.146 EUR
18 अगस्त 20221 CNY = 0.145 EUR
17 अगस्त 20221 CNY = 0.145 EUR
16 अगस्त 20221 CNY = 0.145 EUR
15 अगस्त 20221 CNY = 0.145 EUR
14 अगस्त 20221 CNY = 0.145 EUR
12 अगस्त 20221 CNY = 0.144 EUR
11 अगस्त 20221 CNY = 0.144 EUR
10 अगस्त 20221 CNY = 0.145 EUR
09 अगस्त 20221 CNY = 0.145 EUR
08 अगस्त 20221 CNY = 0.145 EUR
07 अगस्त 20221 CNY = 0.145 EUR
06 अगस्त 20221 CNY = 0.145 EUR
05 अगस्त 20221 CNY = 0.145 EUR
04 अगस्त 20221 CNY = 0.146 EUR
03 अगस्त 20221 CNY = 0.146 EUR
02 अगस्त 20221 CNY = 0.144 EUR
01 अगस्त 20221 CNY = 0.145 EUR
31 जुलाई 20221 CNY = 0.145 EUR
29 जुलाई 20221 CNY = 0.145 EUR
28 जुलाई 20221 CNY = 0.145 EUR
27 जुलाई 20221 CNY = 0.146 EUR
26 जुलाई 20221 CNY = 0.145 EUR
25 जुलाई 20221 CNY = 0.145 EUR
24 जुलाई 20221 CNY = 0.145 EUR
22 जुलाई 20221 CNY = 0.145 EUR
21 जुलाई 20221 CNY = 0.145 EUR
20 जुलाई 20221 CNY = 0.145 EUR
19 जुलाई 20221 CNY = 0.146 EUR
18 जुलाई 20221 CNY = 0.147 EUR