ऐतिहासिक उद्धरण: GBP - CZK

DateValue
09 सितम्बर 20221 GBP = 28.36 CZK
08 सितम्बर 20221 GBP = 28.3 CZK
07 सितम्बर 20221 GBP = 28.6 CZK
06 सितम्बर 20221 GBP = 28.56 CZK
05 सितम्बर 20221 GBP = 28.34 CZK
04 सितम्बर 20221 GBP = 28.35 CZK
03 सितम्बर 20221 GBP = 28.34 CZK
02 सितम्बर 20221 GBP = 28.37 CZK
01 सितम्बर 20221 GBP = 28.29 CZK
31 अगस्त 20221 GBP = 28.53 CZK
30 अगस्त 20221 GBP = 28.77 CZK
29 अगस्त 20221 GBP = 28.93 CZK
28 अगस्त 20221 GBP = 28.93 CZK
26 अगस्त 20221 GBP = 29.19 CZK
25 अगस्त 20221 GBP = 29.14 CZK
24 अगस्त 20221 GBP = 29.21 CZK
23 अगस्त 20221 GBP = 29.16 CZK
22 अगस्त 20221 GBP = 28.98 CZK
21 अगस्त 20221 GBP = 29 CZK
19 अगस्त 20221 GBP = 29.08 CZK
18 अगस्त 20221 GBP = 29.02 CZK
17 अगस्त 20221 GBP = 29.17 CZK
16 अगस्त 20221 GBP = 28.98 CZK
15 अगस्त 20221 GBP = 28.78 CZK
14 अगस्त 20221 GBP = 28.78 CZK
12 अगस्त 20221 GBP = 28.73 CZK
11 अगस्त 20221 GBP = 28.84 CZK
10 अगस्त 20221 GBP = 28.97 CZK
09 अगस्त 20221 GBP = 28.99 CZK
08 अगस्त 20221 GBP = 29.04 CZK
07 अगस्त 20221 GBP = 29.03 CZK
06 अगस्त 20221 GBP = 29.02 CZK
05 अगस्त 20221 GBP = 29.14 CZK
04 अगस्त 20221 GBP = 29.39 CZK
03 अगस्त 20221 GBP = 29.44 CZK
02 अगस्त 20221 GBP = 29.38 CZK
01 अगस्त 20221 GBP = 29.28 CZK
31 जुलाई 20221 GBP = 29.27 CZK
29 जुलाई 20221 GBP = 29.32 CZK
28 जुलाई 20221 GBP = 29.23 CZK
27 जुलाई 20221 GBP = 29.17 CZK
26 जुलाई 20221 GBP = 28.95 CZK
25 जुलाई 20221 GBP = 28.83 CZK
24 जुलाई 20221 GBP = 28.84 CZK
22 जुलाई 20221 GBP = 28.76 CZK
21 जुलाई 20221 GBP = 28.82 CZK
20 जुलाई 20221 GBP = 28.73 CZK
19 जुलाई 20221 GBP = 28.86 CZK
18 जुलाई 20221 GBP = 28.84 CZK
17 जुलाई 20221 GBP = 28.82 CZK