ऐतिहासिक उद्धरण: GBP - PKR

DateValue
29 नवम्बर 20201 GBP = 212.23 PKR
28 नवम्बर 20201 GBP = 211.67 PKR
27 नवम्बर 20201 GBP = 210.16 PKR
26 नवम्बर 20201 GBP = 212.96 PKR
25 नवम्बर 20201 GBP = 214.21 PKR
24 नवम्बर 20201 GBP = 214.13 PKR
23 नवम्बर 20201 GBP = 213.28 PKR
22 नवम्बर 20201 GBP = 213.65 PKR
20 नवम्बर 20201 GBP = 211.99 PKR
19 नवम्बर 20201 GBP = 210.11 PKR
18 नवम्बर 20201 GBP = 209.16 PKR
17 नवम्बर 20201 GBP = 208.58 PKR
16 नवम्बर 20201 GBP = 208.88 PKR
15 नवम्बर 20201 GBP = 208.61 PKR
13 नवम्बर 20201 GBP = 207.32 PKR
12 नवम्बर 20201 GBP = 207.72 PKR
11 नवम्बर 20201 GBP = 210.26 PKR
10 नवम्बर 20201 GBP = 208.81 PKR
09 नवम्बर 20201 GBP = 209.18 PKR
08 नवम्बर 20201 GBP = 209.27 PKR
06 नवम्बर 20201 GBP = 209.24 PKR
05 नवम्बर 20201 GBP = 206.69 PKR
04 नवम्बर 20201 GBP = 209.62 PKR
03 नवम्बर 20201 GBP = 206.33 PKR
02 नवम्बर 20201 GBP = 206.83 PKR
01 नवम्बर 20201 GBP = 207.01 PKR
30 अक्तूबर 20201 GBP = 205.94 PKR
29 अक्तूबर 20201 GBP = 208.16 PKR
28 अक्तूबर 20201 GBP = 209.36 PKR
27 अक्तूबर 20201 GBP = 209.36 PKR
26 अक्तूबर 20201 GBP = 210.38 PKR
25 अक्तूबर 20201 GBP = 210.96 PKR
23 अक्तूबर 20201 GBP = 211.21 PKR
22 अक्तूबर 20201 GBP = 212.87 PKR
21 अक्तूबर 20201 GBP = 210.05 PKR
20 अक्तूबर 20201 GBP = 210.16 PKR
19 अक्तूबर 20201 GBP = 209.88 PKR
18 अक्तूबर 20201 GBP = 209.96 PKR
16 अक्तूबर 20201 GBP = 209.98 PKR
15 अक्तूबर 20201 GBP = 212.62 PKR
14 अक्तूबर 20201 GBP = 211.56 PKR
13 अक्तूबर 20201 GBP = 212.28 PKR
12 अक्तूबर 20201 GBP = 212.87 PKR
11 अक्तूबर 20201 GBP = 213.23 PKR
09 अक्तूबर 20201 GBP = 211.45 PKR
08 अक्तूबर 20201 GBP = 209.85 PKR
07 अक्तूबर 20201 GBP = 211.54 PKR
06 अक्तूबर 20201 GBP = 213.34 PKR
05 अक्तूबर 20201 GBP = 212.33 PKR
04 अक्तूबर 20201 GBP = 212.65 PKR