ऐतिहासिक उद्धरण: KMF - GBP

DateValue
06 अप्रैल 20201 KMF = 0.0018 GBP
05 अप्रैल 20201 KMF = 0.0018 GBP
03 अप्रैल 20201 KMF = 0.0018 GBP
02 अप्रैल 20201 KMF = 0.0018 GBP
01 अप्रैल 20201 KMF = 0.0018 GBP
31 मार्च 20201 KMF = 0.0018 GBP
30 मार्च 20201 KMF = 0.0018 GBP
29 मार्च 20201 KMF = 0.0018 GBP
27 मार्च 20201 KMF = 0.0018 GBP
26 मार्च 20201 KMF = 0.0019 GBP
25 मार्च 20201 KMF = 0.0019 GBP
24 मार्च 20201 KMF = 0.0019 GBP
23 मार्च 20201 KMF = 0.0019 GBP
22 मार्च 20201 KMF = 0.002 GBP
20 मार्च 20201 KMF = 0.0019 GBP
19 मार्च 20201 KMF = 0.0019 GBP
18 मार्च 20201 KMF = 0.0018 GBP
17 मार्च 20201 KMF = 0.0018 GBP
16 मार्च 20201 KMF = 0.0018 GBP
15 मार्च 20201 KMF = 0.0018 GBP
13 मार्च 20201 KMF = 0.0018 GBP
12 मार्च 20201 KMF = 0.0018 GBP
11 मार्च 20201 KMF = 0.0018 GBP
10 मार्च 20201 KMF = 0.0018 GBP
09 मार्च 20201 KMF = 0.0018 GBP
08 मार्च 20201 KMF = 0.0018 GBP
07 मार्च 20201 KMF = 0.0018 GBP
06 मार्च 20201 KMF = 0.0018 GBP
05 मार्च 20201 KMF = 0.0018 GBP
04 मार्च 20201 KMF = 0.0017 GBP
03 मार्च 20201 KMF = 0.0018 GBP
02 मार्च 20201 KMF = 0.0018 GBP
01 मार्च 20201 KMF = 0.0017 GBP
28 फरवरी 20201 KMF = 0.0017 GBP
27 फरवरी 20201 KMF = 0.0017 GBP
26 फरवरी 20201 KMF = 0.0017 GBP
25 फरवरी 20201 KMF = 0.0017 GBP
24 फरवरी 20201 KMF = 0.0017 GBP
23 फरवरी 20201 KMF = 0.0017 GBP
21 फरवरी 20201 KMF = 0.0017 GBP
20 फरवरी 20201 KMF = 0.0017 GBP
19 फरवरी 20201 KMF = 0.0017 GBP
18 फरवरी 20201 KMF = 0.0017 GBP
17 फरवरी 20201 KMF = 0.0017 GBP
16 फरवरी 20201 KMF = 0.0017 GBP
14 फरवरी 20201 KMF = 0.0017 GBP
13 फरवरी 20201 KMF = 0.0017 GBP
12 फरवरी 20201 KMF = 0.0017 GBP
11 फरवरी 20201 KMF = 0.0017 GBP
10 फरवरी 20201 KMF = 0.0017 GBP